مشترک شدن در خبرنامه ما

ما هر هفته بازار را به بینش های عملی ساده می کنیم

Yatreda تاریخ اتیوپی را از طریق داستان سرایی زنجیره ای حفظ می کند
پول جی در کریپتو پانکس: از شکاک تا باورمند
معرفی رسانه ňow: آینده رسانه های توکن شده
سایت Fake Blockworks نیاز به رسانه تایید شده را نشان می دهد

پادکست‌ها و ویدیوها

پیمایش به بالا